FANDOM


Shodan
Shodan
'Nazwy Shodan
Klasa techniki Ofensywna
Typ techniki Cios pięścią
Styl walki Karate
Użytkownicy Kano Shumei
Shodan - cios pięścią używany przez Kano Shumei.

Shodan to nic więcej, jak zwykłe uderzenie pięścią w przód. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od kata z karate, więc można powiedzieć, że owy Shodan jest techniką karate.