Baki Wiki
Advertisement
Baki Wiki

Iai-jutsu takushinkan.png

Takushinkan Iai-Jutsu (拓真館居合術, Takushinkan Iai-jutsu) is a martial arts dojo of Kurokawa.

Advertisement